Yaratıcı Aktiviteler

Çoklu Zeka Testi

Çoklu Zeka Kuramı, zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmektense , onun çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. (1983, Howard Gardner)

Atölye

Eğitim aldığınız şubelere göre değişiklik gösterebilecek, yıl boyu katılabileceğiniz eğitici ve eğlenceli programlarımız hakkında eğitim danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz.

ALL IN WEB TR

Günümüzün en önemli iletişim aracı olan web, geleceğimizin mimarları için vazgeçilmez bir öğrenme aracı haline gelmişken allin.web.tr ile de onların yanındayız.

Tic-Tac-Toe

Tic-Tac-Toe ile dil öğrenmek çocuk oyuncağı!

A Little HELP

Teenglish, çocuklara ve gençlere İngilizce iletişim becerilerini güçlendirecek biçimde eğitim vermektedir.