İngilizceyi sevmesi sağlanır: Çocuklar küçük yaşlarda öğrenmeye hazırdır fakat ebeveynler onlara gereken desteği sağlamazlarsa çocuk da öğrenmesi gereken konulara yabancı kalabilir. Kurumumuzda çocuklar eğitim alırken görsel anlatıma ve eğlenceli olmasına dikkat ettiğimiz için bu çocuğun dikkatini çeker ve İngilizceyi sevmesini sağlar.

İngilizce öğrenilirken yapılan faaliyetlerle öğrencinin sosyallik kazanması sağlanır: İngilizce eğitimimiz içerisinde kelime yarışmaları, drama oyunları ve şarkı söyleme gibi faaliyetleri gerçekleştirerek çocuklarımızın kendine olan güveninin artmasını ve büyüdükçe sosyal bir insan olmasına olanak gösterecek şeyleri yapmasına imkan sağlamaktayız.