Çoklu Zeka Kuramı, zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmektense , onun çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. (1983, Howard Gardner)