Teenglish, çocuklara ve gençlere İngilizce iletişim becerilerini güçlendirecek biçimde eğitim vermektedir.