a-little-help
Teenglish, çocuklara ve gençlere İngilizce iletişim becerilerini güçlendirecek biçimde eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra okullardaki sınavlar ve ödevler de onların akademik başarılarının göstergesidir.

A Little Help okul sınavları ya da ödevlere yönelik çalışmalar için planlanmış ücretsiz destek programıdır.